မိုနိုပိုလီ ZingPlay Version

မိုနိုပိုလီ ZingPlay Version

4.9 (11,197)Arcade, Gamesby

Description of မိုနိုပိုလီ ZingPlay

Miracle Dice – မိုႏိုပိုလီ ZingPlay ဆိုသည္မွာအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာစဥ္းစားေတြးေတာ၍ ကမာၻအထင္ကရေနရာမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ကစားၾကေသာဂိမ္းျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာ္တို့ ကစားေနၾကရိုးရာကစားနည္းျဖစ္သည့္မိုႏိုပိုလီ ကစားနည္းႏွင့္အတူ ေမွာ္အံစာကိုကစားရန္ အံစာႏွစ္တံုးသာလိုအပ္ျပီး အံစာမ်ားကို ေခါက္ကာစိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ ခရီးစဥ္ ကို စတင္ႏိုင္ျပီး က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ့ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွု စြမ္းရည္ကို ကစားခံုေပၚမွာျပသႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
အထင္ကရ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီေရာက္တိုင္း စီးပြားေရးအခြင့္အေရး ျဖစ္သည့္ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျမိဳ့ရြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခြင့္ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ Miracle Dice – မိုႏိုပိုလီ ZingPlay ရဲ့ အဓိကပန္းတိုင္ကေတာ့ အဆင့္ျမင့္ ဇိမ္ခံ အထင္ကရေနရာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျပီးျပိဳင္ဖက္ကစားသမားမ်ား ေဒ၀ါလီခံရသည္အထိမိမိတို့ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွူမ်ားကိုအမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
Chibi စတိုင္ျဖင့္ေရးဆြဲထားေသာ ေအာင္ျမင္ေၾကာ္ၾကားေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားထဲမွမိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီးက်ြန္ေတာ္တို့၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ကမာၻပတ္ျပီးကမာၻတစ္၀န္းရွိ အြန္လိုင္းဂိမ္းဘီလ်ံနာမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
Miracle Dice – မိုႏိုပိုလီ ZingPlay ဂိမ္းကစားျပီး အေကာင္းဆံုးေသာစိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ အေတြ့အၾကံဳမ်ားႏွင့္အတူ ဘီလ်ံနာသူေဌးၾကီး အျဖစ္ခံစားမွုမ်ားကို ကစားခံုေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္းရယူလိုက္ပါ။
အထူးအခ်က္မ်ား။ ။
အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ကစားသမားမ်ားသည္ 3F (Fast – Fun – Free/ ျမန္ဆန္ -ေပ်ာ္ရႊင္ – အခမဲ့) ႏွင့္ အတူ ကစားႏိူင္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္တုန့္ျပန္ႏိူင္ျခင္း။
နာမည္ၾကီး ထင္ရွားေသာ Chibi စတိုင္ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္အတူအလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အသံျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း။
ကမာ့ၻနာမည္ၾကီး အထင္ကရေနရာမ်ားစြာပါ၀င္ျခင္း။
ပိုမို ေကာင္းမြန္၍ အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ အံစားမ်ားစြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း။
**မွတ္ခ်က္** ကစားသူမ်ားအတြက္ ခံစားမွု အစစ္အမွန္မ်ားကို ရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး
Miracle Dice – မိုႏိုပိုလီ ZingPlay ဂိမ္းကိုမိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွာသာေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး အင္တာနက္ႏွင့္ေဆာ့ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

Miracle Dice – မိုႏိုပိုလီ ZingPlay ၏ ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပပါFacebook Page ႏွင့္ Website တို့မွာ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။
– Facebook:www.facebook.com/getmoney.zingplay
– Website: http://typhu.360play.vn

Game ၏ အသံုးျပဳလိုေသာအခြင့္အေရးမ်ား

1. READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE အခြင့္အေရး :SD

ကတ္အတြင္းေရြးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ္

စားျပဳရုပ္ပံုကိုသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္၊မိုဘိုင္းေမမိုရီကိုေခၽြတာခြင့္ျပဳပါသည္

2. READ_PHONE_STATE: သင္၏

စက္ကိရိယာကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္

ေအာင္ျပဳလုပ္သည္၊ဧည့္သည္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေအာင္ကူညီေပးပါသည္။

3. GET_ACCOUNTS: ေလာ့အင္ဝင္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္

Google+နဲ႕သူငယ္ခ်င္းစာရင္းအသံုးျပဳရန္အတြက္သီးသန္႕

အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။Miracle Dice – MonopolyZingPlay is a real estate investment in the world of strategicthinking. Landmarks seller who played 0 games. We are playingtraditional games such as Monopoly game and is fit to play withmagic study requires only two blocks teeth knocked messages canstart an exciting tour to show the ability to determine our ownbase and basic features.
Each landmark when to sell the economic rights, such as 0 to getthe right to build cities and private. Miracle Dice – MonopolyZingPlay’s main goal is to own luxury landmarks to rival playershave been bankrupt to acquire most of their wealth 0 Pastor.
Draw Chibi style popular among individuals can choose any qualifiedperson and the world around the world a combination of skills and abillionaire 0 Online will be able to play and compete.
Miracle Dice – Monopoly ZingPlay game played with the most excitingexperiences as the billionaire tycoon feelings Get instant playchair.
Special factors. .
Players online 3F (Fast – Fun – Free / fast-free), and you can playwith and happy to be able to respond to each other.
With well-known Chibi style images and has built a very goodvoice.
Mark, Conflict Resolution, a number of famous landmarks 0.
Better types. Be able to choose the perfect fit.
** Note ** players aimed to achieve a genuine feeling
Miracle Dice – Monopoly game ZingPlay offers support on theinternet and mobile phones will be able to play.

Miracle Dice – Monopoly ZingPlay discuss and learn the latestinformation and 0 following Facebook Page and Website can be from 0to 0 to proceed.
– Facebook: www.facebook.com/getmoney.zingplay
– Website: http://typhu.360play.vn

The rights to use of the Game

1. READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE rights: SD

The right to choose a card and

You can store images, allowing the Mobile Memory Saver

2. READ_PHONE_STATE: Your

You can identify the device and improves performance

It helps, provides guests.

3. GET_ACCOUNTS: Time and enter

Use Google+ friends list private

Use.

App Information of မိုနိုပိုလီ ZingPlay

App Name မိုနိုပိုလီ ZingPlay
Package Name com.gsn.getmoney.mm
Version
Rating 4.9 ( 11,197 )
Size
Requirement Android 2.3.3 and up
Updated 2017-09-21
Installs 100,000 - 500,000
Category Arcade, Games
Developer

Tags: , , ,

More from

ဖဲသုံးရြက္ – ZingPlay Version 2.0.0

ဖဲသုံးရြက္ - ZingPlay 2.0.0

Version 2.0.0

Developer ZingPlay Games

Uploaded February 26, 2018 20:08

Filesize 48 MB

Chaos Age – တိုက္ပြဲဘုရင္ Zingplay Version 5.8.0

Chaos Age - တိုက္ပြဲဘုရင္ Zingplay 5.8.0

Version 5.8.0

Developer ZingPlay Games

Uploaded January 01, 2018 20:08

Filesize 63.4 MB

Poker Myanmar – ZingPlay Version 3.1.0

Poker Myanmar - ZingPlay 3.1.0

Version 3.1.0

Developer ZingPlay Games

Uploaded November 19, 2017 20:08

Filesize

Dummy ျမန္မာ ZingPlay Version 4.0.4

Dummy ျမန္မာ ZingPlay 4.0.4

Version 4.0.4

Developer ZingPlay Games

Uploaded November 13, 2017 20:08

Filesize 41.8 MB

ZingPlay – Games Portal – Pool – Poker- ိုနိုပိုလီ Version 1.2.2

ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker- ိုနိုပိုလီ 1.2.2

Version 1.2.2

Developer ZingPlay Games

Uploaded October 21, 2017 20:08

Filesize 20.7 MB

Shan Koe Mee ZingPlay Version 2

Shan Koe Mee ZingPlay 2

Version 2

Developer ZingPlay Games

Uploaded October 06, 2017 20:08

Filesize 19.7 MB

ZingPlay Billiards Pro Version 33.0

ZingPlay Billiards Pro 33.0

Version 33.0

Developer ZingPlay Games

Uploaded August 19, 2017 20:08

Filesize 54.1 MB