⛳ Układanka Słowna ⛳– Konkurs IQ, #1 po polsku! Version 0.80

⛳ Układanka Słowna ⛳– Konkurs IQ, #1 po polsku! Version 0.80

Description of ⛳ Układanka Słowna ⛳-- Konkurs IQ, #1 po polsku!

⛵⛵⛵ 2800+ poziomów!

⛵ Zaprojektowany dla inteligentnych ludzi! Jedna z najlepszychdarmowych gier słownych! Zabawa i podniecenie klasycznych giersłownych! Nowa gra i ciekawe tryby gry! Spróbuj gry tej grysłownej, jeśli jesteś inteligentnym człowiekiem!

⛵ Ile słów wiesz? Jak zabawna gra logiczna może być? Mając słowozmiażdżyć? Następnie po prostu zagraj te nowo zaprojektowanewyszukiwanie słów!

⛵ Wystarczy przesunąć i połączyć litery, aby zbudować słowa. Niemasz słowa! To łatwe i pełne zabawy. Powiększenie słownictwa,trenowanie mózgu i utrzymanie umysłu młodego!

⛵⛵⛵Cechy:
⛳ Proste, łatwe i intuicyjne rozgrywki. Wciągająca gra słów!
⛳ 1300 + poziomy do grania! Tony nowych słów!
⛳ Zbieraj ukryte słowa, aby zarobić dodatkowe monety!
⛳ Bezpłatne. Nie potrzebujesz WIFI. Bez ograniczeń czasowych.
⛳ Wiele osiągnięć. Rozwiąż jak najwięcej słów, aby jeosiągnąć!
⛳ Drewniane grafiki gotowania i bloki słodkich słów z plikówcookie.
⛳ Super zabawa i na wszystkie wieki! Wystarczy wyszukać słowa zprzyjaciółmi i rodzinami.
⛳ Motyw pieczywa Word: różne pieczywo, gofry, pączek, krakers,ciasteczka, muffin, ciasto, tarta, toast słowa do wyzwania!

⛵ To wspaniałe nowe słowo wyszukiwania to świetna gra słów, zabawnyteaser mózgu, a zarazem aplikacja edukacyjna.

⛵ Nadszedł czas, aby się zbłądzić, wyścigać się i grać zprzyjaciółmi i rodzinami! Pobierz wyszukiwanie wyrazu: znajdź ipołącz słowa w obrębie jumble. Bądź doskonałym słownikiem!⛵⛵⛵ 2800+ levels!

⛵ designed for smart people! One of the best free word game! Funand excitement of classic word games! New game and interesting gamemodes! Try playing this game, verbal, if you are an intelligentman!

⛵ How many words do you know? How funny puzzle game can be? Withthe word crush? Then simply play these newly designed searchwords!

⛵ Just move and combine letters to build words. You do not havewords! It’s easy and full of fun. Larger vocabulary, brain trainingand keeping the mind young!

⛵⛵⛵ Features:
⛳ Simple, easy and intuitive gameplay. Addictive word game!
⛳ 1300+ levels to play! Tons of new words!
⛳ Collect hidden words to earn extra coins!
⛳ Free. You do not need WIFI. Without a time limit.
⛳ Many achievements. Solve as many words, to achieve them!
⛳ Wooden blocks and graphics cooking sweet words of cookies.
⛳ and super fun for all ages! Just search for words with friendsand families.
⛳ breads Theme Word: different breads, waffles, donut, crackers,cookies, muffin, pastry, tarts, toast words to the challenge!

⛵ It’s a great new word search is a great pun, fun brain teaser,yet educational application.

⛵ It’s time to go astray, wyścigać and play with friends andfamilies! Download the search word: find and connect within thejumble words. Make a great dictionary!

App Information of ⛳ Układanka Słowna ⛳-- Konkurs IQ, #1 po polsku!

App Name ⛳ Układanka Słowna ⛳-- Konkurs IQ, #1 po polsku!
Package Name com.word.wordbakerypl
Version 0.80
Rating 4.4 ( 2,122 )
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2017-11-21
Installs 100,000 - 500,000
Category Games, Word

Tags: , , , ,

Kelime Bulmaca — Zeka Yarışması, #1 Türkçe! Version 0.80

Kelime Bulmaca -- Zeka Yarışması, #1 Türkçe! 0.80

Version 0.80

Developer World Word Works

Uploaded March 21, 2018 20:08

Filesize

Juego de Palabras — Concurso IQ, #1 en español! Version 0.80

Juego de Palabras -- Concurso IQ, #1 en español! 0.80

Version 0.80

Developer World Word Works

Uploaded January 09, 2018 20:08

Filesize