Hỏi Ngu Version 2.1

Hỏi Ngu Version 2.1

4.3 (10,461)Games, Puzzleby

Description of Hỏi Ngu

Hỏi Ngu – game giải đố vui vẻ – Bạn cũng cóthể là người ra đề!
Tính năng chính:
– Đố vui: Hàng trăm câu đố vui vẻ, hỏi ngu, troll, và vô cùng nguyhiểm đang chờ bạn khám phá.
– Tạo câu hỏi: Bạn có ý tưởng “vui vẻ”? Hãy thử tạo câu hỏi đểthách đố tất cả các người chơi khác nhé!
– Chia sẻ: Chia sẻ câu hỏi đang chơi lên mạng xã hội để thử tháchbạn bè hoặc nhờ trợ giúp.
… và còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá :3Ask Ngu – puzzle fun -You can also had an offer!
Key Features:
– Puzzles: Hundreds of puzzle fun, stupid questions, troll, andextremely dangerous awaiting your discovery.
– Create questions: Do you have the idea of ​​”fun”? Try to createquestions to challenge all other players offline!
– Share: Share questions are played on social networks to challengefriends or assistance.
… And many interesting things waiting for you to discover:3

App Information of Hỏi Ngu

App Name Hỏi Ngu
Package Name com.ttmagic.hoingu
Version 2.1
Rating 4.3 ( 10,461 )
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2017-05-01
Installs 1,000,000 - 5,000,000
Category Games, Puzzle
Developer

Tags: , , , ,