Państwa Miasta Version 1.0.12

Państwa Miasta Version 1.0.12

Description of Państwa Miasta

Państwo i miasto na F zapewne znasz. Adinozaura, albo klub piłkarski?

Zagraj w legendarną grę, od pokoleń umilającą czas znudzonymuczniom, którym zbrzydła szkoła, uziemionym w domu na czas feriirodzeństwom, studentom na salach wykładowych, a takżeprawdopodobnie każdemu kogo poznałeś.

Od teraz możesz zapomnieć o organizowaniu stosów papieru, tuzinadługopisów, rysowaniu rozbudowanych tabel i podliczaniu punktów.Wszystko zrobi za Ciebie nasza aplikacja!

Słowa musisz zgadywać w ponad 30 kategoriach, które dzięki waszejpomocy ciągle będziemy ulepszać! Są wśród nich zarówno typowedziedziny jak nazwy państw, miast, rzek, czy stolic, jak i tytułyfilmów, seriali oraz gier.
Zdobywaj punkty i monety, które możesz wykorzystać na podpowiedzi wkryzysowych momentach.

Przemierzaj kolejne kraje zmagając się z różnej klasyprzeciwnikami, odkrywaj lokalne zabytki i poszukuj inspiracji dokolejnych słów!
Zagraj z przyjaciółmi na wielu telefonach korzystając z opcji gry wpobliżu, która pozwala tworzyć pokoje widoczne dla graczy wnajbliższym otoczeniu. To świetna opcja do na przykład gry na 2osoby, albo gry na przerwę!
Pamiętaj, aby włączyć nadajnik GPS! Tylko wtedy będziecie moglirozegrać dwuosobowe gry, albo nawet większe.

Impreza dopiero się zaczyna!
Gdy nie masz nikogo pod ręką, możesz zmierzyć się z graczami zcałego kraju w grze online!

A wszystko jak zwykle w starannie przygotowanej oprawie graficzneji dźwiękowej.
Gra dla dziewczyn i chłopaków, małych i dużych!
Gwarancja jakości twórców Czółka i Zgadnij co to?State and town on the Fprobably know. A dinosaur or a football club?

Play the legendary game for generations more enjoyable timestudents bored, sick of the school, grounded in the house at thetime of holidays rodzeństwom, students to lecture halls, andprobably to everyone I met.

From now on you can forget about organizing stacks of paper, adozen pens, drawing tables and complex totaling account points.Everything you do for our application!

You have to guess the word in more than 30 categories, which,thanks to your help we will continually improve! Among them are thetypical areas as names of countries, cities, rivers, and capitals,as well as titles of movies, TV series and games.
Collect points and coins that you can use hints in moments ofcrisis.

Fly through other countries struggling with different classopponents, explore the local sights and looking for inspiration forthe next words!
Play with friends on multiple phones using the game options nearby,which allows you to create rooms for the players visible in theimmediate vicinity. It’s a great option for the game, for example,for 2 people, or playing on the break!
Be sure to turn on the GPS transmitter! Only then will you be ableto play a double game, or even larger.

The event has just begun!
When you do not have one handy, you compete against players fromall over the country in the online game!

And as usual, all carefully prepared Graphically and sound.
Game for girls and boys, big or small!
A guarantee of quality and creators Cholka Guess what?

App Information of Państwa Miasta

App Name Państwa Miasta
Package Name com.simplicity.panstwa_miasta
Version 1.0.12
Rating 4.0 ( 5,278 )
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2018-03-23
Installs 100,000 - 500,000
Category Games, Word

Tags: , , , ,

Zgadnij co to 2 Version 1.0.16

Zgadnij co to 2 1.0.16

Version 1.0.16

Developer Simplicity Games

Uploaded March 10, 2018 20:08

Filesize

Co jest grane? – Dokończ tekst piosenki Version 1.0.25

Co jest grane? - Dokończ tekst piosenki 1.0.25

Version 1.0.25

Developer Simplicity Games

Uploaded February 10, 2018 20:08

Filesize

Zgadnij co to? Version 1.0.33

Zgadnij co to? 1.0.33

Version 1.0.33

Developer Simplicity Games

Uploaded February 04, 2018 20:08

Filesize