Passat w Minute Version 1.0694

Passat w Minute Version 1.0694

Description of Passat w Minute

Od dłuższego czasu w internecie krąży pełnomemów dotyczących nosacza sundajskiego mającego przedstawiać typowezachowania i teksty Polaka. Powstało także wiele stron naFacebook’u o tematyce nosacza, z których na uwagę zasługuję stronao nazwie Nosacz Janusz.

Twórcą gry jest Jakub Florkowski jednak dużą rolę odegrał MaciejLemański, któremu zawdzięczamy większość pytań.

Gra jest również o tematyce Nosacza Janusza, polegająca naodpowiadaniu pytań w stylu „Milionerów” w celu wygrania wymarzonejnagrody każdego Janusza-Passata. Zawiera ona pytania teoretyczne,pytania dotyczące znanych postaci a nawet posiada ona pytaniamuzyczne.

Na pierwszy rzut oka nie powinna ona sprawiać nikomu większychproblemów,gdyż pytania na początku wydają się łatwe, które dotycząprzeważnie zachowań oraz tekstów Typowego Polaka. Jednak napółmetku rozrywki poziom trudności wzrasta i wygranie Passata tak,jak mogło się wydawać za proste do końca takie nie jest. Pytania sąz różnych dziedzin, o różnym poziomie.Gra oczywiście nie ma na celunikogo urazić oraz powstała w celach humorystycznych.

Tytuły zawartych piosenek to:
Muzyka w tle – DJ SOMSIAD – Kiedyś to było(EDM)

Muzyka w pytaniach:
*A – Ha – Take on me;
*Akcent – Przez Twe Oczy Zielone;
*Al bano & Romina Power – Felicitá;
*Andrzej Rosiewicz – Chłopcy Radarowcy;
*Anna Jantar-Nic nie może przecież wiecznie trwać;
*Bayer Full-Moja mała blondyneczko, Majteczki w Kropeczki, WszyscyPolacy;
*Boys-Wolność i Swoboda;
*Brathanki – Czerwone Korale;
*Czerwone Gitary – Tak bardzo się starałem;
*Die Woodys – Fichtl’s Lied;
*Diley-Iza z Matiza;
*Disco Star 2 edycja – Kolorowe Sny;
*Dżem – Czerwony jak cegła;
*Edyta Górniak – To nie ja byłam Ewą;
*Hej sokoły;
*Hey Party Maker;
*Kombi – Pokolenie;
*Krzysztof Krawczyk – Chciałem Być Marynarzem, Jak Minął Dzień,Zatańczysz ze mną jeszcze raz, Za Tobą pójdę jak na bal;
*Litaliano – Lasciatemi Cantare;
*Opus – Live is life;
*Loona – Bailando;
*Modern Talking – You’re My heart, Youre My Soul;
*Pectus – Barcelona;
*Sławomir – Miłość w Zakopanem;
*Takeo Ischi – New Bibi Hendl;
*Elektryczne Gitary – To jest już koniec;
*Tomasz Niecik – Cztery Osiemnastki;
*Whitney Houston – I wanna dance with somebody;For a long time on theinternet full of memes circulating on the Sunda having nosaczarepresent typical behavior and texts Pole. There have also beenmultiple pages on Facebook of a nosacza, which deserve theattention of the web page named Janusz Nosacz.

The creator of the game is Jacob Florkowski but played a big roleMaciej Lemański, to whom we owe most of the questions.

The game is also a Nosacza Janusz, which consists of answeringquestions like “Millionaire” in order to win prizes each Januszdream-Passat. It includes theoretical questions, questions aboutwell-known figures and even questions it has music.

At first glance, it should not cause anyone any problems, becausethe questions at the beginning seem easy, which mostly relate tobehavior and texts Typical Pole. However, halfway through theentertainment level of difficulty increases and winning Passat asit might seem too simple for the end is not. Questions are fromdifferent areas, with different poziomie.Gra obviously not intendedto offend anyone, and was created for humorous purposes.

The titles of the songs included are:
Background music – DJ SOMSIAD – It used to be (EDM)

Music in the questions:
* A – Ha – Take on me;
* Accent – For Your Eyes Green;
* Al Bano & Romina Power – Felicita;
Andrzej Rosiewicz – Boys Radarowcy;
* Anna Jantar-Nothing can last forever;
* Bayer Full-My little blondie, Panties in dots, all Poles;
* Boys-freedom and freedom;
* Brathanki – Red Beads;
* Red Guitar – we tried so hard;
* Die Woodys – Fichtl’s Lied;
* Diley-Izabella of Matiz;
* Disco Star edition 2 – Color Dreams;
* Jam – Red like a brick;
* Edyta Gorniak – I did not, I was Eve;
*Hey Falcons;
* Hey Party Maker;
* Stationwagon – Generation;
* Krzysztof Krawczyk – I wanted to be a sailor, how was your day,you dance with me again, I’ll go for you like the prom;
* LItaliano – Lasciatemi Cantare;
* Opus – Live is life;
* Loon – Bailando;
* Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul;
* Pectus – Barcelona;
* Sławomir – Love Zakopane;
* Takeo Ischi – New Bibi Hendl;
* Electric Guitar – This is the end;
* Thomas Niecik – Four Osiemnastki;
Whitney Houston – I wanna dance with somebody;

App Information of Passat w Minute

App Name Passat w Minute
Package Name kubaflo.pl
Version 1.0694
Rating 3.0 ( 1,991 )
Size
Requirement Android 4.0 and up
Updated 2018-02-12
Installs 100,000 - 500,000
Category Games, Trivia

Tags: , , , ,