Description of Poker Pro.VN

Vừa ra mắt đã nhận được đánh giá 5 sao, đồngthời xếp hạng đầu trong bảng ứng dụng APP store của nhiều QuốcGia.

Được liên minh Poker Texas Hold’em đề cử là trò chơi poker cao cấpvề mọi mặt!

1. Hoàn toàn miễn phí!

2. Mỗi ngày 5 trận thi đấu!

3. Nhiều nhiệm vụ chờ bạn hoàn thành!

4. Người thật online, hàng ngàn người đang chơi cùng bạn!

Tải trò chơi ngay bây giờ có thể nhận được phần thưởng chip miễnphí!Has launched has received5-star rating, and ranks first in the App Store for manyNationalists.

Texas Hold’em Poker is the alliance’s nomination advanced pokergame in every way!

1. It’s free!

2. Every day 5 matches!

3. Many wait for you to complete the task!

4. The truth online, thousands of people playing with you!

Download the game now can get free bonus chips!

App Information of Poker Pro.VN

App Name Poker Pro.VN
Package Name air.com.coalaa.itexasvn
Version 4.2.1
Rating 4.4 ( 12,238 )
Size 27.6 MB
Requirement Android 2.3 and up
Updated 2017-07-11
Installs 100,000 - 500,000
Category Card, Games

Tags: , , , ,

Poker Pro.ID Version 4.2.4

Poker Pro.ID 4.2.4

Version 4.2.4

Developer SHENZHE COALAA NETWORKS TECHNOLOGY CO.,LTD

Uploaded January 12, 2018 20:08

Filesize 27.1 MB